SprutCAM finns i en mängd olika varianter. Fullständig lista hittar ni här. Dessa är dom vanligaste versionerna och deras innehåll.

Pro

Med Pro kan vi styra robot, svarvar, fräsar, 2D/4D trådgnist, 2D/4D skärning (plasma, vatten etc), mill-turn centers och fräsning med robot. Standard kontrolleras 5 axlar simultant. Med optionen Robot+ kan 6 axlar kontrolleras simultant.

5X Mill

5X Mill fokuserar på fräsning med upp till 5 axlar simultant. Med optionen Robot+ kan 6 axlar kontrolleras simultant.

Master

Master innehåller funktionalitet för 2D och 3D fräsning, gravering, skärning och svarvning av modeller. Master hanterar 2-5 axlar simultant på fräsar, svarvar, turn-mill centers och robotar. Med optionen Robot+ kan 6 axlar kontrolleras simultant.

3X Mill

SprutCAM 3X Mill hanterar 3 axlar simultant och 2 indexerande. I övrigt samma funktionallitet som 5X Mill.  

Robot

SprutCAM Robot innehåller allt som behövs för robot programmering. Robot+ ingår. Förutom styrning av robot kan 3-5 axliga fräs och turn-mill centers programmeras.

 

OBS! Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och tolkningsfel av av vad som ingår i varje version. Se SprutCAMs hemsida för aktuella uppgifter.